Kasaï/Élections : Obel KIKHAMBO MPINDJI a rendu public son équipe de campagne composé de 96 membres.(Voici la liste complète)

Estimated read time 3 min read

C’est ce samedi 25 novembre 2023 que le candidat député provincial au N°39 dans la circonscription électorale de tshikapa-ville, Obel Kikambo Kayimana, a publié la liste de son équipe de la campagne électorale composé de membres, sur une décision N°001/A3A/AC-Dé/OKM/TPA/2023 portant nomination de l’équipe de campagne.

Sont nommés

Supervision générale

1.Mr NSENDA KAPUMBU Sedar
2.Mr KAPINGA KAMIYENDA Roger
3.Mme MASHINGO ITUMBA Florence
4.Mr KABOLA KABOLA Fidèle
5.Mr FUJI DIKANDO Samuel
6.Mr MUZEZE MUATSHI Roger
7.Mr MIKA PERO Emmanuel
8.Mr MPOKATSHIA MUKENGE Dieudonné
9.Mr KAZADI NGALAMULUME Omar
10.Mr TSHILANDA LODIA Rachel

Direction

1.Mr KITEMBO LETA Badin directeur de campagne ;
2.Mr KHENDA MUHANDJIKO John
Directeur de campagne adjoint ;
3.Mr KALALA KALALA Jean
Secrétaire rapporteur;
4.Mr MUBENGA MUKENDI Victor
Secrétaire rapporteur adjoint ;

Finances

1.Mr KAZADI NDEKE Zadio
2.Mme KIFUTSHI MUKUAMA Denise
3.Mr KAKESE MAKUNGU Kiroy
4.Mme MBUYI MPOYI Clarisse
5.Mme MPUTU KALOMBO Georgettes

Logistique

1.Mr ADOULA LETA Oscar
2.Mr DISHO MAFUTA Émile
3.Mr MBUYA MATA Pax
4.Mr KIKUNGA KAYIMBO Benjamin
5.Mme BAKAYA KAPINGA Evodie
6.Mr ILUNGA KASANGANA
7.Mr MUAMBA MUKEMBA Espoir
8.Mr MUKENGE KABALA Figo

Mobilisation

1.Mr KIAMBATA KISENGE Espoir
2.Mr MUNDONGO MUNDONGO Blaise
3.Mr KAPINGA MBOMBO Pierre
4.Mr KUPE MAYELE Depitshio
5.Mr TSHISHIMBI BENOÎT
6.Mr KABEYA DIKEBELAYI Dieudonné
7.Mr NSENDA MULENGA Junior
8.Mr MALANDI KAYANDI Jacques
9.Mr MUTOMBO LUFU Clément
10.Mr MPUTU MUBALAYI Trésor

Communication

1.Mr ONAKANA Bernard
2.Mr NKUMBI Faustin
3.Mr NTAMBUE Henri
4.Mr MUKENDI NDUMBI Ezéchiel
5.Mme KABADI Sarah
6.Mr MUAMBA DÉSIRÉ
7.Mr MFAMBA Fabrice
8.Mme MPUTU Florence
9.Mr KANDAYI Pierre

Planification et stratégies

1.Mr MUKHINDA KIKUNGA Postolo
2.Mr LUBOYA LUBOYA Maurice
3.Mr SANDALAYI SANDALAYI Ally
4.Mr KABEYA TUSANKE Augustin
5.Mr NGALAMULUME NGINDU François
6.Mr BONI NGOMA Chadrack
7.Mr SHIMUNA Michel
8.Mr KATAKA MANGALA Moïse
9.Mr NSOKOMBE Stino
10.Mme KAPINGA Régine
11.NTUMBA Willy

Département sécurité

1.Mr TSHIABA PUNGA MAO
2.Mr VIDI KALAWU Willy
3.Mr KETA Souci
4.Mr MBELENGE KAMBEMBE
5.Mr KIBAKA KIBAKA Japon
6.Mr MPANGA MOLEKA
Fabrice
7.Mr KIZEMA KITANGUA Nestor
8.Mr MIJIMBU KIDIANGA Omer

Conseillerie

1.Mr KIKUNGA John
2.Mr DUYOLO VANDA Samy
3.Mr MBUYI KASOMBO Bertin
4.Mr MUZUNGA Georges
5.Mr KALUNGA FORET David
6.Mr SUKA KAMBEMBE
7.Mr NGULUNGU NGULUNGU Dolin
8.Mr NGOLELA TSHIANANA David
9.Mr NTUMBA NKASHAMA Paulin
10.Mr MUKENDI MUTOMBO Obday
11.Mr KATSHIANGENDA KADIPA Jean
12.Mr KAKUATA KASENDEMI José
13.Mr ZOLA KUIHIA Émile
14.Mr PITIE KHENDA
15.Mr MAYOMBO Robert
16.Mr MUYEMBI Louis
17.Mme BATUABI Jully
18.Mr TSHINDAYI Marcel
19.Mr TSHIBANGU Joël
20.Mr KABANGU François

Secrétaire particulier

1.Mr KABILA KILEMBE Raïs

Assistant

1.Mr WAKUHUILE WEZA MUHUE

Protocole

1.Mme MATSHUKA MUYUKA Jirene
2.Mme HUNGULA MUSUKISA Henriette
3.Mme JENNY LETOU
4.Mme MUSAMU MITANGO Jina
5.Mme NZEBA IKULU Nelly
6.Mme MUJINGA MADINGU Rode
7.Mme TSHIAMA LUSAMBU Jeannine.
8.Mme KATOKA Sarah
9.Mme MBOMBO MUKEMBA Alpho
10.Mme BADIFU ILUNGA Anastasie

Notons que le 1er et le 2e suppléants sont chargés de l’exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Il sied de préciser que KIKHAMBO MPINDJI Obel alias est un cadre du parti politique Aigle du Congo pour le développement de l’honorable Félicien kalala Mupinganyi, au regroupement politique A3A.

Pierre kandayi.

+ There are no comments

Add yours